17 prinsipper for kunsten og livet - Curt Källmans unike metode

Vedic Art® er utviklet av Curt Källman og er en en moderne svensk metode for kunstnerisk og personlig utvikling. Vedic Art er utledet av de gamle vediske skriftene fra India. Veda betyr kunnskap/visdom og Vedic Art betyr “kunnskap om kunst”. Det handler om å male uten begrensninger og krav og om hvordan du kan komme i kontakt med den skapende kraften i deg selv. Vedic Art handler ikke om å male på en spesiell måte. Det er ikke en teknikk, men en metode som gir deg verktøyene til å finne ditt eget uttrykk, og på en naturlig måte få oppleve flyten i kreativiteten. Du får også forståelse for den skapende prosessen. Prinsippene skal ikke læres, men erfares praktisk for å vekke opp ditt indre potensiale.

I Vedic Art er det gleden ved å skape som er viktigst. På grunnkurset opplever man de 17 prinsippene med tilhørende øvelser og fremgangsmåte. All overlevering skjer muntlig. Vedic Art passer for alle, uansett forkunnskaper. Vedic Art er ingen organisasjon eller forening. Prinsippene, øvelsene og fremgangsmåten kan vi bruke uansett hvilken religion eller livssyn vi har. Gleden over å skape er den samme.


Vedic Art® er et beskyttet varemerke. Det er kun utdannede Vedic Art-lærere som har tillatelse til muntlig å formidle Vedic Arts prinsipper, øvelser og fremgangsmåte i forbindelse med Vedic Art kursvirksomhet.